Европейската олимпиада по статистика: едно състезание, променящо светогледи

CAYENNE_Z_sofia

  Представяме ви отбор “CAYENNE_Z” от Националната финансовостопанска гимназия (НФСГ), гр. София! Те спечелиха първо място  на националния кръг на Европейската олимпиада по статистика за 2020 г. в категория А (ученици 10.-12. клас) сред 185 отбора от цялата страна. В екипа участват: Борислав Харизанов, Мартин Захариев и Милош Ристич, ученици от 10-ти клас, с ментор Елена Ингилизова – учител по икономика. Същият отбор е спечелил и второ място миналата година, тогава в категория Б (ученици 8.-9. клас). Е, явно не става въпрос за късмет, а за продължаващо развитие и надграждане на знания и умения. Такава е именно целта на тази предизвикателна и толкова различна олимпиада!

Обикновено на такива състезания младежите разполагат с няколко часа, за да демонстрират вече придобити знания, а статистическата надпревара продължава около 4 месеца, в които постоянно се натрупват нови компетентности. Олимпиадата традиционно започва през януари, като е необходима предварителна регистрация. Участието е отборно, в екип  от един до трима ученици и учител-ментор. 

 Мероприятието се организира от Евростат със съдействието на националните статистически служби на участващите държави. Идеята е да се повиши статистическата култура на учителите и учениците. Провежда се от три години в България, като броят на участниците нараства постоянно. През 2020 г. те са 10902 пъти повече от тези през 2018 г. В НФСГ също се наблюдава много по-засилен интерес тази година.

Олимпиадата се състои в два кръга – национален и европейски. Националният кръг е разделен на три етапа. В първия от тях в рамките на две седмици учениците решаваха три теста всеки с по 10 въпроса, в онлайн-платформа. Първият включваше задачи върху теорията по математика и статистика, вторият – по данни и изследвания на НСИ, а в третия въпросите са върху конкретна публикация на Евростат. Тестовете на всеки отбор бяха различни, а грешните отговори отнемат точки, така че никой не се опитваше да налучква. Резултатът от тестовете носи 25% от оценката в крайното класиране. Отборите на НФСГ се представиха много добре и всички преминаха на втория етап, където в рамките на 4 седмици трябваше да изготвят презентации до 8 слайда, представящи анализ върху база данни, специално предоставена от НСИ. Учениците трябваше да поставят цел на изследването, да подберат подходящите данни и показатели и да формулират изводи. Ключов критерий беше информацията да е представена убедително и достъпно, с подходящи средства за визуализация – графики, таблици, картодиаграми и други. Презентациите бяха оценени от жури и донесоха 75% от крайния резултат. „CAYENNE_Z” впечатлиха журито, тъй като тяхната презентация е единствената от 2018 г. досега, получила максимално възможните 100 точки.

Първите 5 отбора от всяка категория преминаха към заключителния етап, в който се изискваха по две презентации от екип. В едната учениците представиха себе си, отбора и мотивацията си за участие. Другата е идеен проект за заснемане на видеоклип по предварително определена от Евростат тема. Тази година тя е „Проблемите на младите хора”. Презентациите преминават през онлайн-гласуване, защита пред публика и оценяване от жури. На този етап сме в момента. Двата отбора-победители – по един от категория – ще представят България на европейския кръг, като ще заснемат видеоклип, подкрепен с официални статистически данни, с максимална продължителност 2 минути. В него учениците трябва да разгледат ситуацията в тяхната страна и да направят сравнения с останалите държави в ЕС. Всички се надяваме на успех за „CAYENNE_Z”, отборът на НФСГ!

Положените усилия от всички отбори са много, изисква се време и голямо желание, за да участваш в такова състезание. Но защо учениците са толкова мотивирани? Основната причина е, че за тях е истинско предизвикателство да анализират реални данни и да се  надпреварват по креативност и способности за интерпретация. Важно е тяхното мнение, но и умението да го представят и защитават с точност и яснота. Както самите ученици казват, научават и много „магии” в работата с Powerpoint, Excel и други софтуери. Придобиват полезни във всички сфери умения за работа с базите на НСИ и Евростат. А и наградният фонд за победителите е много примамлив!   

Състезанието подпомага и развитието на учителите. Най-вече защото се запознават с много допълнителна информация и съществуващите инструменти за нейното представяне, което ги подтиква към иновативни методи на преподаване. Знаехте ли, например, че има статистически онлайн игри? В тях учениците (а и цялото семейство) могат да спасят света или да развият града, който управляват, вземайки решения на база официални статистически данни.

И в заключение: как се променят светогледи чрез една олимпиада? Като начало, форматът ѝ помага на младежите да научат много за себе си – за силните и слабите си страни, както и за работното взаимодействие с околните – кое им носи успехи и кое ги проваля. Работата по дългосрочен проект, преминаващ през няколко етапа, ограничени със срокове и изискващи различни компетенции, определено допринася за бъдещите трудови навици. В състезанието напълно е реализиран олимпийският принцип: „важно е участието, а не класирането”. Всеки печели, защото успява да развие така необходимите в нашата епоха критично мислене и умения за работа с информация – търсене, анализ и представяне. Участвалите много по-добре разбират какво означава да имаш позиция и да я аргументираш чрез данни. Олимпиадата създава млади хора, които трудно стават жертви на „фалшиви новини”. Екипите виждат реалните данни, но разбират и начина, по който те могат да бъдат изкривени при представянето, както и несъвършенствата на самата методология. Младежите се превръщат в по-ориентирани граждани, които следят и наблюдават обществените явления и процеси. И така през очилата на статистиката, които за голяма част от хората са неудобни, тесни и изкривени, участващите в Европейската олимпиада учители и ученици придобиват нов, различен и по-ясен поглед към света!

За повече информация може да посетите сайта на олимпиадата:

nsi.bg/esc-2020