за проекта

ENNE е европейски проект, който подкрепя създаването на 5 национални мрежи, съставени от институции в сферата на професионалното обраование и обучение – ПОО, в пет различни страни (Италия, България, Германия, Португалия и Белгия).

Проектът ще насърчи повишаването на качеството на ПОО, както и неговата привлекателност, със специфичен акцент върху възможностите за мобилност.

Проектът ENNE ще има задачата да подпомогне:

 • Подобряване на комуникацията и сътрудничеството между инстутуции в сферата на ПОО, Популялиризане на програми, инициативи и инструменти на ЕС;
 • Споделяне на добри практики между инстутуции в сферата на ПОО;
 • Изграждане на ефективно сътрудничество при изпълнение на европейските програми;
 • Популялизиране на професионалното образование и обучение; Насърчаване на участието в мобилности на персонала в ПОО;
 • Насърчаване на участието в европейски инициативи на институции в сферата на ПОО от страни с по-ограничено участие в европейски проекти за сътрудничество.

Проектът ENNE ще:

 • създаде 5 национални мрежи в сферата на професионално образование и обучение;
 • разработи онлайн общност на институции за ПОО;
 • подобри компетенциите и уменията на служителите в ПОО в областта на WBL (Work-based learning – учене чрез работа) и международните мобилности;
 • разработи стратегия за интернационализация на участващите институции за ПОО.

Очакваното въздействие от проекта ENNE се базира не само върху изграждането на национални мрежи, чиито членове ще се възползват от извършените дейности и създадените продукти по проекта, но също така и върху създаването на ново устойчиво сътрудничество между училищата за ПОО от различни държави за изграждане на дългосрочни синергии, целящи подобряване привлекателността на ПОО.

Дейности за изграждане на капацитет

Партньорите по проект ENNE ще организират:

 • В периода от 16 Ноември 2020 г. до 18 Декември 2020
  MOOC (Mасов отворен онлайн курс) на тема „Как да планирате и организирате проект за транснационална мобилност на ученици в ПОО“;

 • Януари/Април 2021
  Смесен курс за подготвяне на проекти предложение по програмата Еразъм + KA1 и KA2;
 • Юни/Септевмри 2021
  Международни и местни семинари, представящи стандартите на EAQOM за приемащи и посреднически организации;

 • Септември 2021/Февруару 2022
  Възможности за транснационална мобилност за служителии ученици в ПОО;

Освен това, за цялото времетраене на проекта, ние ще:

партньори
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ
vet_digipals

VET Digipals

International exchange “light” To share VET learning experiences internationally and digitally with (student) colleagues abroad. Is that possible? And how do you get started? It can

Read More »