Институт за следдипломна квалификация – Университет за национално и световно стопанство

ips_logo

Институт за следдипломна квалификация – подразделение към Университет за национално и световно стопанство

Адрес: бул. „Свети Климент Охридски“ 2, 1756 София, България

Телефон: +359 02 8195 211

Уебсайт: ips.bg

Facebook

Студентски номер 650
Номер на персонала 16

сектори

  • бизнес администрация
  • бизнес услуги
  • маркетинг
  • Информатика и
    телекомуникация
  • туризъм
  • комуникация
  • военни
  • храна

Институтът за следдипломна квалификация (ИСК) функционира като подразделение на най-големия български университет – Университет за национално и световно стопанство, с над 20 хиляди студенти. Той осигурява професионално образование и обучение и учене през целия живот от 1970 г. 

Днес ИСК към УНСС е лидер в предоставянето на следдипломни квалификации в областта на бизнес, мениджмънт и право и предлага образователни услуги на български и чуждестранни граждани, които вече са получили висше образование.

Той е сертифицирана институция по ISO 9001:2015 и носител на сертификат за система за управление на качеството, обхващаща областите на следдипломно обучение, управление на проекти и консултиране. Дипломите, издавани от ИСК, се признават от Министерството на образованието и науката и Националната агенция за професионално образование и обучение.

ИСК работи с мениджъри на средно и висше ниво в частния и публичния сектори,  с предприемачи, служители в администрацията, преподаватели, експерти с професионална кариера в различни социални сектори, както и индивидуални преподаватели. 

ИСК изгражда стабилна основа за кариера през целия живот на своите обучаеми и разрешава проблемите на своите клиенти в един несигурен свят.
ИСК към УНСС се фокусира върху организиране на обучения, които отговарят на практическите нужди на неговите клиенти, разработване и изпълнение на международни проекти, консултантски услуги в областта на образователни политики и създаване на стратегически документи в областта на образованието и обучението. Сред основните цели на ИСК е подобряване на перспективите на обучаемите на пазара на труда (много от тях са млади хора под 29-годипна възраст), като по този начин спомага за предотвратяване и намаляване на младежката безработица

Приоритетите на Института включва подобряване на уменията и знанията на служителите, адаптиране към променящата се среда, принос към конкурентоспособност и устойчивост чрез създаване на гъвкава и ефективна среда за процеса на обучение и научаване. Индивидуалният подход към клиентите на Института позволява създаване на пряка връзка между изследователска дейност, преподаване и обучение, управлявани под формата на проекти. 

ИСК е участвал в 40 международни проекта по програмите Еразъм+, Учене през целия живот, Световна банка и др., както и в над 60 местни проекта за консултации и обучение. Обхватът на проектните дейности включва ПОО, изграждане на капацитет за МСП, организационно преструктуриране и интернационализация.

последни новини
sdgs_poster_936_en

Sustainable Development Goals

ENNE Project coordinated an international online conference on November the 9th named VET4FUTURE. The conference introduced to the future of vocational education thanks to Mr.

Read More »