Професионална гимназия по електротехника и технологии „Г.С. РАКОВСКИ “ град Стара Загора

rakovski_school-1.jpg

Професионална гимназия по електротехника и технологии „Г.С. РАКОВСКИ “ град Стара Загора

Адрес:  Стара Загора; ул. „ген. Столетов“ 185
България

Телефон: +359 878 991 660

Уебсайт: www.pgetstz.eu

Facebook
ученици: 274
персонал: 40

сектори

 • Туризъм
 • Механика
 • мехатроникаЕнергетика
 • Електроника

Професионална гимназия по електротехника и технологии „Г.С. Раковски“ – гр. Стара Загора е професионално учебно заведение с дългогодишна история, датираща от 1962 г.  От създаването му до момента в него са завършили средното си образование и придобили професионалната си квалификация над 14 000 ученика.

ПГЕТ предоставя обучение на ученици от 8 до 12 клас в професионални направления „Електротехника и енергетика” и „Електроника и автоматизация”.

Общите и най-широко застъпени предмети, които се изучават от учениците в 3-те специалности преподавани в ПГЕТ са електротехническо чертане, техническа механика, програмни продукти, електрически измервания; електрически машини; експлоатация и ремонт на ел. машини и др. Тези предмети са основополагащи за специалистите в областта на електротехниката и енергетиката, което налага необходимостта от ясна връзка „теория-практика“ в хода на преподаването им, както и добра практическа подготовка на учениците по тях, с цел успешната им реализация на пазара на труда.

Квалифицираният педагогически състав на ПГЕТ се състои от 40 души.

В своята дейност ПГЕТ „Г.С.Раковски” се ръководи от следните приоритети:

 • Подпомагане на индивидуалния образователен и професионален избор на учениците и подготовката им за професионална реализация, в съответствие с изискванията на пазара на труда.
 • Изграждане на култура на поведение и взаимоотношения, спазване на гражданските права и отговорности.
 • Засилване на чуждоезиковата подготовка в Професионалната гимназия.
 • Надграждане и задълбочаване на техническата и професионална подготовка на учениците и овладяване на най-новите технологии в енергийния сектор.
 • Повишаване качеството на обучение по общообразователна и професионална подготовка.
 • Повишаване мотивацията на учениците за задълбочено усвояване на общообразователната и професионална подготовка като възможност за пълноценна реализация и бърза адаптация в гражданското общество.
 • Активизиране на иновационния потенциал на учителите и въвеждане на новости в учебния процес, засилващи ефективността на професионалното образование.
 • Насърчаване на мобилността и партньорствата сред младите хора.
 • Усъвършенстване на придобитите професионални и езикови компетенции на учениците с цел по–лесна професионална и социална реализация на европейския пазар на труда.
УЧИЛИЩА
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ
sdgs_poster_936_en

Sustainable Development Goals

ENNE Project coordinated an international online conference on November the 9th named VET4FUTURE. The conference introduced to the future of vocational education thanks to Mr.

Read More »