Професионална гимназия по икономика „Г.С. Раковски“ (ПГИ)

PGI Yambol logo

Професионална гимназия по икономика „Г.С. Раковски“ (ПГИ)

Адрес: ул. „Пирин“  4, 8600 Ямбол, България

Телефон: +359  046 663 109

Уебсайт: pgi-rakovski.com

Facebook

ученици: 320
персонала:
30

сектори

 • Бизнес администрация
 • Бизнес услуги

Професионална гимназия по икономика Г.С. Раковски (ПГИ) е основана през 1963 г. и е единственото училище в област Ямбол, където се преподават следните специалности:

 • Икономическа информатика; 
 • Митническа и данъчна администрация;
 • Оперативно счетоводство;
 • Икономика и мениджмънт;
 • Бизнес администрация. 

В момента в гимназията се обучават 380 ученици от 30 висококвалифицирани преподаватели в различни области – общообразователни и специализирани предмети. Учениците изучават следните предмети:

 • Счетоводство на предприятието – теория и учебна практика;
 • Бюджетно счетоводство, финанси;
 • Търговско счетоводство;
 • Право;
 • Икономика на предприятието;
 • Учебна практика;
 • Статистика;
 • Компютърна обработка на финансова и счетоводна информация;
 • Предприемачество, бизнес чужди езици; 
 • Финансов и данъчен контрол.

Една от основните цели на ПГИ е да формира нов тип икономическо мислене и да подготви адаптивен персонал чрез осигуряване на образование, което отговаря на държавните и европейски изисквания. Учениците в гимназията активно участват в учебни конкурси и състезания. Те са победители в национални състезания по счетоводство, а от няколко години печелят първо място на олимпиади по гражданско образование и география.

Всяка година ученици от нашето училище участват активно в инициативата „Мениджър за един ден“. След завършване на гимназията, над 90% от учениците продължават образованието си в икономически университети в България и в престижни университети в чужбина.  Бъдещата им професионална реализация е свързана с финансови и банкови институции, счетоводни фирми и административно-управленски дейности.

Придобитите умения и опит ги правят търсени и конкурентни специалисти. Учениците имат интензивно изучаване на английски език и учат втори чужд език – френски и италиански. През 2015 г. гимназията е поканена да участва в Euroscuola и след успешното си представяне на състезанието, 24 ученици посещават Европейския парламент в Страсбург. През 2017 г. приключихме участието си в проекта „Работа в Европа – умения за успех“.

И до момента гимназията продължава да участва в международни проекти. През лятото на 2018 г. 10 ученици от нашата гимназия участваха в проекта „Работно проучване на опита на Испания относно ползите от дуалното обучение и практическо обучение в реална чуждоезикова работна среда“ и имаха триседмичен учебен стаж в Сарагоса, Испания.  

На 12 януари 2019 г. екип от петима ученици участва в състезанието
Euroscuola и спечели пътуване и участие за 24 ученици до Европейския парламент в Страсбург. Това ще е третото участие на наши ученици като евродепутати.

Проекти и събития

 • „Работилница за изучаване на опита на Испания“ù
 • „Работа в Европа – умения за успех“
 • „Оценка на неезикови дисциплини, преподавани по методологията CLIL”
последни новини
sdgs_poster_936_en

Sustainable Development Goals

ENNE Project coordinated an international online conference on November the 9th named VET4FUTURE. The conference introduced to the future of vocational education thanks to Mr.

Read More »