Професионална гимназия по облекло и хранене „Райна Княгиня“, Стара Загора

logo_rayna_knyaginya

„Професионална гимназия по облекло и хранене „Райна Княгиня“, гр. Стара Загора 

Адрес: ул. „Св. Княз Борис“ 86, 6000 Стара Загора, България

Телефон: +359  042 631 118

Уебсайт: pgohsz.com

Facebook

ученици: 475
персонала
35

сектори

  • туризъм

  • маркетинг

  • селско стопанство

  • промишлени и занаятчийски

  • храна

Професионална гимназия по облекло и хранене „Райна Княгиня“ е разположена в гр. Стара Загора, България и е едно от най-старите професионални училища в региона.
Основната ѝ цел е да постигне максимално качествено образование на учениците, като изгражда умения и компетенции и практическото им прилагане в образователния процес и в реалната работна среда в партньорство с бизнеса и съгласно нуждите на пазара на труда. 

Това професионално училище има много интересна история, пълна с неочаквани промени по своя нелек път. Училището се е помещавало в няколко сгради, а много директори за дали своя принос за разширяване и обновяване на материалната база на гимназията.

От 2002 г. гимназията започва работа по програма „ФАР“, а по-късно и „Учене през целия живот“. През 2005 г. се извършва основен ремонт на сградата на училището (построена преди 78 години) и класните стаи. След приключване на проекта професионалната гимназия по облекло и хранене става едно от най-модерните училища в региона на Стара Загора.

последни новини
sdgs_poster_936_en

Sustainable Development Goals

ENNE Project coordinated an international online conference on November the 9th named VET4FUTURE. The conference introduced to the future of vocational education thanks to Mr.

Read More »