Професионална гимназия по строителство “Кольо Фичето”- Бургас

logotg (1)

Професионална гимназия по строителство “Кольо Фичето”- Бургас

Адрес: ул. “Михаил Лемонтов”1, 8000 Бургас,
България

Телефон: +359 0889199555

Уебсайт: blog.tg-bs.com

сектори

  • Земеделие
  • Стройтел

Началото на XX век българската държава навлиза в твърде динамичен период. В обстановката на всеобщ индустриален подем обществеността изразява нуждата от откриване на търговско училище. С предписание № 21360 от 7 септември 1905 година на Министерството на търговията и земеделието се препоръчва към прогимназията да бъде открит І курс на средно търговско училище.

На заседание на общината с участието на директора на прогимназията и председателя на училищното настоятелство е решено: „от 1 октомври 1905 година да бъде открито търговско средно училище”. Така след Свищов (1894 г.) Бургас е вторият град, в който се открива търговско училище. Издръжката му е включена в държавния бюджет за 1906 година. С приемане на новия закон за търговското образование то придобива статут на търговска гимназия.

Още от първите години ученици и учители се сблъскват с големи трудности – липса на собствена сграда, недостиг на помагала и учебници. Учителите от Търговската гимназия начело с директора Георги Белев защитават всеотдайно и с възрожденски плам необходимостта от съществуването му точно в Бургас. Бургаската общественост и Търговско-промишлената камара застават твърдо зад учителите и справедливата им борба, подкрепят ги морално и материално. Така те допринасят за утвърждаването на Търговската гимназия като културен и образователен институт, съдействащ за обновлението на града.

Под умелото ръководство на директорите Георги Белев (1905 г. – 1911 г.), Стефан Котов (1911 г. – 1933 г.), Константин Киприлов (1935 г. – 1939 г.) Търговската гимназия заема водещо място сред професионалните училища в града и страната. В нея преподават учители, завършили престижни български и чужди висши учебни заведения.

Основните образователни цели, които стоят пред преподавателите са свързани с формирането на личности с богата ерудиция и професионализъм. Сериозно внимание се обръща и на възпитателните цели, насочени към изграждането на граждански добродетели. Тези традиции са пренесени от миналото в бъдещето. Народна търговска смесена гимназия, Стопански техникум, Икономически техникум «Начо Иванов», Техникум по икономика, Търговска гимназия са наследници на традициите на основаната през 1905 г. Бургаска търговска гимназия.

Проекти и събития

  • “Едно към едно”
  • „Творчество и вдъхновение“
  •  „Образователна мобилност за граждани“
schools
latest news
sdgs_poster_936_en

Sustainable Development Goals

ENNE Project coordinated an international online conference on November the 9th named VET4FUTURE. The conference introduced to the future of vocational education thanks to Mr.

Read More »