Професионална гимназия по транспорт „Владимир Петков Минчев“, с. Владимирово

school_Minchev

Професионална гимназия по транспорт „Владимир Петков Минчев“, с. Владимирово

Адрес: с. Владимирово, област Монтана, ул. Владимир Минчев 71
България

Телефон: +359 95 142 376/894472670

Имейл: www.daskalo.com/pgtvladimirovo

Facebook

ученици: 170

сектори

  • Транспорт

Професионалната гимназия по транспорт „Владимир Петков Минчев“ е единственото средно училище на територията на Северозападна България, което предлага обучение по следните специалности:

  • Подемно-транспортна техника
  • Пътностроителна техника

Мотото на гимназията е: Пазим традициите! Градим бъдеще! Търсим предизвикателства! ПГТ се стреми да е училище, предоставящо качествено образование и квалификация за успешен старт в кариерата.
В ПГТ се обучават ученици от 9 до 12 клас, живеещи както в района на училището така и в близките населени места. В момента в училището се обучават около 170 ученици. Преподавателския състав на училището е богат педагогически опит, а ИКТ технологиите навлизат все повече в образователния процес. Училището регулярно обновява своята материално-техническа база в рамките на различни национални програми.
Динамично променящият се съвременен свят изисква привличане на възможно най-голям брой родители, социални партньори, представители на бизнеса и НПО, съпричастни към училищните проблеми. Търсенето на нови методи и подходи за осигуряване на високо качество на придобиваното образование и професионална квалификация също е сред приоритетите на ПГТ.

Мисията на училището е създаване на възможно най-добрите условия за развитие на личността на всеки един ученик, така че да се постигне пълноценна трудова и социална интеграция в обществото.

Проекти и събития

УЧИЛИЩА
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ
sdgs_poster_936_en

Sustainable Development Goals

ENNE Project coordinated an international online conference on November the 9th named VET4FUTURE. The conference introduced to the future of vocational education thanks to Mr.

Read More »