Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“, гр. Поморие

logo_konstantinov

Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“, гр. Поморие

Адрес: ул. Раковска, гр. Поморие, 8200 Бургас, България

Телефон: +359  0596 2 25 25

Уебсайт: pgt-pomorie.com

Facebook

Студентски: 334
персонала:
30

сектори

  • Туризъм
  • Медия
  • Промишленост и занаяти

Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“, гр. Поморие е основана през 1965 г, като средно професионално техническо училище и е първата образователна институция в страната, която предлага обучение в областта на туристическите услуги

Първоначално, след първото българско Възраждане училището се казва „Паисий Хилендарски“. Изграждането на новата сграда започва в края на есента на 1910 г., след като при случаен пожар училището изгаря през лятото на 1906 г. Учебните дейности са възобновени през ноември 1906 г.

През 2013 г. учебната база на училището е обновена с финансова подкрепа по проектаОбновяване на образователната инфраструктура – община Поморие – Инвестираме във Вашето бъдеще“. Тази модернизация води до подобряване качеството на образованието и до съществено повишаване мотивацията на учениците.

Проекти и събития

  •  “Healthy Week” – Organizing events to promote healthy food; – „Здравословна седмица“ – Организиране на събития за популяризиране на здравословна храна

  • “Living culinary tradition” – Promotion of local culinary tradition;  – „Жива кулинарна традиция ”- Популяризиране на местната кулинарна традиция;

  • „Your hour“ – Developing students’ skills and competences; – „Твоят час“ – Развиване на умения и компетентности на учениците

  • In July/August 2020 mobility project „PortTourismo“  – През юли/август 2020 г. проект за мобилност „PortTourismo“

последни новини
sdgs_poster_936_en

Sustainable Development Goals

ENNE Project coordinated an international online conference on November the 9th named VET4FUTURE. The conference introduced to the future of vocational education thanks to Mr.

Read More »