Професионална гимназия по хранителни технологии и туризъм гр. Ямбол

school_yambol

Професионална гимназия по хранителни технологии и туризъм гр. Ямбол

Адрес: гр. Ямбол
ул. „Търговска“ 85
България

Телефон: +359 046 66 94 40

Уебсайт: pghtt-yambol.net
Facebook
Instagram

сектори

  • Туризъм
  • Производство на храни

Професионалната гимназия по хранителни технологии и туризъм – гр.Ямбол е създадена през 1963 година за подготовка на кадри за консервната и местна промишленост.
През 1970 година е открита нова учебна сграда на ТХВП с кабинети по всички изучавани предмети, лаборатории по химия и техно – химичен контрол и микробиология, учебна работилница, физкултурен комплекс и стол.

За кратко време техникумът се утвърждава като авторитетно учебно заведение въвеждат се нови професии и специалности, увеличава се броят на учениците.
За тези години в училището са обучени над 4000 специалисти – технолози, техници, оператори, апаратчици, лаборанти за всички подотрасли на хранително – вкусовата промишленост, а в последните 10-12 години и хотелиери, баничари, сладкари, готвачи, бармани и сервитьори.

Съвременната материално – техническа база, както и квалифицираният педагогически колектив са условията, с които разполага учебното заведение за подготовка на перспективни кадри и специалисти в съответствие с изискванията на пазарната икономика.

Проекти и събития

  • Обичам училището си
УЧИЛИЩА
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ
sdgs_poster_936_en

Sustainable Development Goals

ENNE Project coordinated an international online conference on November the 9th named VET4FUTURE. The conference introduced to the future of vocational education thanks to Mr.

Read More »