Финансово-стопанска гимназия „В.Левски” – Монтана

montana_school

 Финансово-стопанска гимназия „В.Левски” – Монтана

Адрес: Монтана 3400,
ул. „Александър Стамболийски “ №37
България

Телефон: +359 96300415

Уебсайт: www.fsg-montana.com

Facebook

ученици: 585

сектори

  • Бизнес администрация
  • Бизнес услуги
  • Маркетинг

Финансово-стопанска гимназия „В.Левски” – Монтана е първото търговско и първото средно професионално училище в Северозападна България.

Открито е през 1921 г. с , а учебните занятия започват 26 ученика, подготвяни от педагози с висше европейско образование. Курсът на обучение е двегодишен. След преименуването му в Практическо-търговско училище през 1924 г., обучението става тригодишно.

В своята 90-годишна история училището преминава през периоди на възход и трудности. Утвърждаването и борбата за престиж се редуват с усилия за запазване и оцеляване.

От 1931 г. училището става Средно-търговско и преминава на петгодишен курс на обучение. Въпреки постигнатите успехи, през 1932 г. съществуването му е поставено под въпрос. Благодарение на активната защита от страна на обществеността в града то е запазено.

За постигнатите резултати в учебния процес гимназията е отличена с орден „Кирил и Методий“ и обявена за национален първенец.

След демократичните промени, училището е едно от петте пилотни в България, които внедряват и мултиплицират модерното европейско икономическо образование. За учебната 1995/96 г. с решение на МОН Техникумът по икономика е утвърден да работи по Българо-австрийски образователен проект. Приет е първият випуск „Икономика и мениджмънт”.

При завършване учениците получават Сертификат от Австрийското образователно министерство, с който българските дипломи се приравняват на австрийските, и са валидни в рамките на Европейския съюз. Обучението се извършва по специален учебен план на модулен принцип и одобрени от МОН учебни програми. Учебниците по „Икономика на предприятието”, „Икономическа информатика”, „Икономически немски език” са адаптирани от български научни колективи с участието на преподаватели от гимназията по съответните дисциплини.

Днес ФСГ „В.Левски” е модерно учебно заведение, в което учат 585 ученика в 24 паралелки по 11 специалности, работещо по международни образователни проекти и подготвящо млади хора отговарящи на всички изисквания, които съвременните мениджъри предявяват: добра компютърна грамотност, чуждоезикова компетентност, делови качества, комуникативност и икономическа култура.

Училище, което отговаря на предизвикателствата на новия век за изграждане на професионални компетенции и ключови квалификации, конвертируеми на пазара на труда в България и Европа.

Проекти и събития

  • През месец юни 2019 година завърши проект „Иновативно обучение за ефективен образователен процес“ по Програма Еразъм +, който даде възможност за професионалното развитие и качественото усъвършенстване на учители от ФСПГ ”Васил Левски” – Монтана
  • От 06 до 09.07.2017 г. представители на ФСПГ взеха участие в мобилност в гр. Тройхтлинген, Германия. Пътуването бе част от планираните дейности по проекта “Водата-нашето безценно богатство!“
schools
latest news
sdgs_poster_936_en

Sustainable Development Goals

ENNE Project coordinated an international online conference on November the 9th named VET4FUTURE. The conference introduced to the future of vocational education thanks to Mr.

Read More »