ENNE MOOC

MOOC (Масивен отворен онлайн курс) на тема „Качество на проектите за мобилност в ПОО” ще бъде проведен между В периода от 16 Ноември 2020 г. до 18 Декември 2020 с обща продължителност 20 часа.
Курсът MOOC ще се състои от онлайн образователни ресурси от различни видове, включително видео-аудио уроци, презентации, бележки за лекции, викторини и др.
Той ще предложи висококачествено самообучение и материали на различните национални езици, които са съсредоточени върху подобряването на дигиталните умения и насърчаване на знанията и използване на програми и инструменти на ЕС в областта на ПОО.

Тъй като ние силно вярваме в ефективността на мобилността на учащите се и работещите в сферата на ПОО за повишаване на неговото качество, ние също вярваме и в необходимостта от засилено обучение по тази тема. Конкретен раздел от форума на MOOC ще бъде създаден като прозорец за илюстриране и размяна на опит на най-добрите практики на включените в мрежата институции в сфераата на ПОО.В тази секция служителите на ПОО, участващи в MOOC-а ще могат да избират най-добрите практики, с които биха искали да се запознаят в подробности по време на организирането на job-shadowing-a в чужбина.

абонаментна връзка

ДЕЙНОСТИ ПО ОБУЧЕНИЕ И МОБИЛНОСТ