VET4FUTURE онлайн конференция

ENNE-Vet4future

Бъдещето на ПОО в следващата програма Еразъм+ 2021-2027
По повод предстоящата Европейска седмица на професионалните умения 2020, една година от началото на дейностите по проект „ENNE – Европейски национални мрежи за подобряване на ПОО“, партньорите по проекта ще отпразнуват официалното създаване на 5 национални мрежи за ПОО в Италия, България, Германия, Португалия и Белгия с организирането на онлайн интерактивна конференция за бъдещето на ПОО в следващата програма Еразъм+ 2021-2027!

Събитието е планирано за понеделник, 9 ноември 2020 г., от 15.00 до 17.30 часа (брюкселско време) и е отворено за всеки, който се интересува и иска да научи повече за предстоящите дейности за обучение и мобилност, предлагани от консорциума ENNE, както и да се запознае и да работи в мрежа с експерти и специалисти в областта на ПОО от цяла Европа.

VET4FUTURE ПРОГРАМА

 • Стаята в ZOOM ще бъде отворена от 14.45 CEST (централно европейско лятно време)
 • 00/15.20: Добре дошли и откриваща реч.
  Г-н Лука Пироци, Експерт по политиките за ПОО в EAECA (Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура на Европейската комисия)
 • 20/15.40: Представяне на проект ENNE и международните обучителни дейности за подобряване на ПОО.
  Г-н Алтео Валентини Координатор на проекта, Международна академия за европейски грантове
 • 40/16.00: ENNE MOOК – Как да планирате и реализирате качествени проекти за мобилност в областта на ПОО.
  Г-жа Сабине Рьоринг-Махоу, Управител на Образователен институт Wisamar
 • 00/17.00: Тематични семинари.
  Участниците ще се присъединят към специални стаи, където членовете на националните мрежи ENNE ще представят добри практики в пет различни области, свързани с политиките и инициативите на ЕС:
  • Признаване/валидиране на компетентности в WBL (Учене на база работа – национални стажове / транснационална мобилност / и т.н.)
  • Социално включване в ПОО (хора с увреждания, мигранти, икономически уязвими групи и др.)
  • Дигитална трансформация / дистанционно обучение
  • Устойчивост и принос на ПОО за постигането на целите за устойчиво развитие на ООН до 2030 г.
  • Изграждане на капацитета на служителите в ПОО
 • 00/17.30: Акценти на конференцията и финална кръгла маса за представяне препоръките от тематичните семинари за приоритетите на ПОО, върху които да се съсредоточи през следващия програмен период.

Модератор Г-н Людмил Манев, Управител на Европейски център за качество ООД и  Председател на EAQOM – European Association of Quality Organizations in Mobility

Не пропускайте възможността да се срещнете с общността ENNE!
РЕГИСТРИРАЙТСЕ ДНЕС на адрес