Onze scholen 2030-proof maken

GO! scholengroep 23 ‘Meetjesland

Het project focust op “innoverende leeromgevingen met inbegrip van 21ste eeuwse vaardigheden” en “evaluatie to-be”.
Het nieuw strategisch plan 2030 van het GO! wordt uitgerold. Onze scholengroep wil kinderen en jongeren “roots and wings” bieden, dé favoriete leergemeenschap worden, op maat van iedereen, als spiegel en bouwsteen van de samenleving.
Via jobshadowing en training vergaren we de nodige expertise. We komen tot expertgroepen rond beide thema’s die een meerwaarde aan dit project geven.

Website: www.sgr23.be

School: GO! SCHOOL GROUP 23 – MEETJESLAND