Smart Aquaponics project

Aquaponics

De school van het ENNE-netwerk:  Provincial Technical Institute – PTO Kortrijk uit België maakt deel uit van de Smart Aquaponics project.

De hoeveelheid landbouwgrond neemt snel af en onze oceanen worden overbevist. Er is behoefte aan innovatieve voedselproductietechnologieë. Aquaponics combineert aquacultuur en groenteteelt zonder teelaarde.
De nutriënten in visvoer en visuitwerpselen worden hergebruikt om gewassen te telen.
Het PTI neemt deel aan het Smart Aquaponics project, een Interreg project tussen Frankrijk, Wallonië en Vlaanderen om aquaponics te promoten. We ontwikkelen drie digitale instrumenten en een aquaponics-gids.

Website