Uit België: ‘Leren zonder grenzen’

LogoZavo-4_kl - Marleen Homble

Met dit project geven we leerlingen van 6 chemie de kans om stage te lopen in het buitenland.

We werken samen met partners in Istanbul, waar twee leerlingen stage lopen in een bedrijfje gelinkt aan de school, en Lleida, Spanje waar onze leerlingen stage lopen in chemische bedrijven in de buurt. De voorbereiding verloopt via een eTwinning project met de partners. De deelname aan het Erasmus+ programma past in de continue verbetering van het internationaliseringsbeleid binnen ons onderwijsproject.

www.zavo.be