Blended training course

Blended Training Course, aangeboden door het ENNE-project, georganiseerd van juni 2021 tot oktober 2021.

De opleiding werd georganiseerd voor personeel in technisch en beroepsonderwijs en opleiding (VET) dat meer wil weten over en/of een aanvraag wil indienen voor internationale samenwerkingsprojecten. Alles in het teken om de onderwijservaring van leerlingen en personeel in VET te verbeteren.
Het doel van de cursus was begeleiding te bieden voor het succesvol indienen van internationale samenwerkingsvoorstellen op het gebied in VET. De cursus was gebaseerd op een intensieve voorbereidende fase en het daadwerkelijk schrijven van voorstellen.

De cursus was praktisch: de deelnemers hadden de mogelijkheid om de cursus af te sluiten met een uitgewerkt voorstel, dat bijna klaar was om te worden ingediend bij het Nationaal financierend agentschap.

De deelnemers verwierven theoretische kennis en namen deel aan praktische activiteiten om waardevolle ervaring op te doen ikv projectvoorstellen.

Verdeeld in kleinere groepen voerden zij totaal verschillende taken uit in verband met het plannen en schrijven van het eigen projectvoorstel. Het uiteindelijke doel aan het eind van de cursus was om een voorstel te hebben dat klaar was om te worden ingediend.

Bij de cursus waren 26 deelnemers uit alle nationale netwerklanden betrokken. Ze kregen de kans om potentiële partnerschappen voor toekomstige samenwerking aan te gaan.


training and mobility activities