Пандемията не се отрази негативно на резултатите от зрелостните изпити в България

exams_bulgaria

Министерството на образованието и науката, България представи на пресконференция обобщените резултати от държавните зрелостни изпити по български език и литература и по математика, проведени в началото на месец юни. Министър Красимир Вълчев заяви, че „Трансформирането на знания в умения, подготовката на децата за живота и формирането на критично мислене у тях са сред приоритетите на българското  образованието. Всички наши усилия са насочени към това – да осигурим добра образователна среда за децата и да подобрим техните резултати.“

Близо 49 000 ученици са се явили на зрелостния изпит по български език и литература. Изпитът се е състоял в 5162 зали на 722 училища в страната при спазването на противоепидемичните мерки и с осигурено видеонаблюдение.

За да бъдат по-спокойни учениците, от МОН премахнаха от изпита част от творбите, изучавани през втория срок, когато започна дистанционното обучение. До втората задължителна матура по избор бяха допуснати 37 116 дванадесетокласници. Най-много от тях – 11 710, избраха изпит по английски език.

Момичетата са постигнали по-високи резултати от момчетата. Отличните оценки са около 15%, а миналата година – 10%.По региони най-високи са оценките в София-град, Смолян, Варна, Габрово и Велико Търново.

Отличните оценки на матурата по български език и литература се увеличават:

 

ОТЛИЧНИ ОЦЕНКИ

СЛАБИ ОЦЕНКИ

2020

6 283

3 764

2019

5 062

4 302

Източник МОН

Средният успех също се е увеличил спрямо предходната година:

 

СРЕДЕН УСПЕХ НА МАТУРАТА ПО БЕЛ

2020

ДОБЪР 4.20

2019

ДОБЪР 4.06

Източник МОН

 

 

СРЕДЕН УСПЕХ НА ВТОРАТА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА МАТУРА

2020

МНОГО ДОБЪР 4.87

2019

МНОГО ДОБЪР 4.67

Източник МОН

Тази година повече 12-класници са се явили на матурите по желание. Причина за това е решението да университетите да приемат първокурсници с резултати от държавните зрелостни изпити. Промяната важи само за тази година.

Зрелостниците, получили по 100 точки на един от изпитите, са 124. Отлични резултати и на двата изпита са постигнали 4525 зрелостници или близо 1500 ученици повече от миналата година. Тази година една зрелостничка e с четири пълни шестици, седем зрелостници с по 3 пълни шестици и 73 зрелостници са получили по две пълни шестици.

Анализът показва, че тази година резултатите са по-добри в девет от четиринадесет предмета. По-високи са резултатите по български език и литература, история и цивилизация, физика и астрономия, география и икономика, биология и здравно образование и по чужди езици – немски, английски, руски и италиански.

Подобряват се уменията на учениците да формулират теза по посочена тема, но срещат трудности при възприемане и извличане на информация от текст и особено при сбито и кратко предаване на основното от съдържанието на текст, посочи директорът на дирекция „Съдържание на предучилищното и училищно образование“ в МОН Евгения Костадинова.

Зрелостниците с най-високи резултати от изпитите ще могат да получат допълнителна стипендия от 100 лева месечно, ако продължат образованието си в университет в професионални направления, които са важни за българската икономика – педагогически, физически, химически и инженерни науки. Право на тази стипендия ще имат студентите, които са сред първите 10% с най-високи оценки на ДЗИ по български език и литература, а на втория ДЗИ имат резултат, равен или над средния за страната. Същата стипендия могат да получат приетите в приоритетни направления във висшите училища, ако са имали равен или над средния за страната успех по БЕЛ и са сред първите 30% по резултат на втори ДЗИ по „Математика“, по „Физика и астрономия“ или по „Химия и опазване на околната среда“. Допълнителната стипендия се отпуска за първи път от предстоящата учебна 2020/2021 година.

 „Резултатите и сесията за нас са успешни. Системата се мобилизира. Отчитаме успешна сесия в неочаквани условия. Учениците и училищата се справиха добре. Нямахме организационни проблеми“, посочи заместник-министърът на образованието и науката Таня Михайлова.

Източник на данните: Министерство на образованието (https://www.mon.bg/bg/)