23 September 2022, Brussels (and online)

Final international conference of the ENNE project
"Quality mobility for the enhancement of VET"
23 September 2022
enne logo

ЗА ПРОЕКТА

ENNE е европейски проект, който подкрепя създаването на 5 национални мрежи, съставени от институции за Професионално образование и обучение (ПОО) в пет европейски страни: Италия, България, Германия, Португалия и Белгия.

Този проект ще насърчава също така и повишаването на качеството и привлекателността на ПОО с конкретно фокусиране върху възможностите за мобилност.

ДЕЙНОСТИ ПО ПЕРСОНАЛ

Are you working in the field of Vocational Education and Training?

Fill in the online survey!

Your opinion is important for us to collect valuable feedback regarding the benefits and challenges of internationalisation and mobility in VET from representatives of European VET providers.

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ
Партньори по проекта