Предишна
Следваща
Предишна
Следваща
enne logo

ЗА ПРОЕКТА

ENNE е европейски проект, който подкрепя създаването на 5 национални мрежи, съставени от институции за Професионално образование и обучение (ПОО) в пет европейски страни: Италия, България, Германия, Португалия и Белгия.

Този проект ще насърчава също така и повишаването на качеството и привлекателността на ПОО с конкретно фокусиране върху възможностите за мобилност.

ДЕЙНОСТИ ПО ПЕРСОНАЛ

СМЕСЕН КУРС ЗА ОБУЧЕНИЕ

Смесен курс за обучение, организиран по проекта ENNE, ще бъде организиран в периода Януари/Април 2021 Курсът е адресиран към служителите на ПОО, които биха искали да получат повече информация отностно кандидатстване по покани на ЕС за проекти за международно сътрудничество, с цел подобряване на образователния опит на обучаемите и служителите в ПОО. Целта на курса е да даде насоки за успешно подаване на проектни предложения за международно сътрудничество в областта на ПОО и ще се основава на интензивна подготвителна дейност с действително изготвяне е на проектни предложения. Курсът ще бъде практичен: участниците ще имат възможност да го завършат с разработено предложение, почти готово за подаване към националните агенции. Участниците ще придобият теоретични и практически знания и ще натрупат ценен опит в процеса на изготвяне на проектни предложения.
Разделени на по-малки групи, те ще осъществят съвсем различни задачи, свързани с планирането и изготвянето на проектното предложение с крайната цел да създадат финализирано и готово за подаване проектно предложение в края на обучението.
В курса ще участват обучаеми, идващи от страните на вече изградените мрежи като по този начин ще им бъде предоставена възможност за създаване на контакти за бъдещи партньорства.

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ
Партньори по проекта