Предишна
Следваща
Предишна
Следваща

ENNE project supports EVSW 2022

Join the sixth edition of the European Vocational Skills Week
the annual Week celebrating all the very best practices
in Vocational Education and Training (VET)
16-20 May 2022
enne logo

ЗА ПРОЕКТА

ENNE е европейски проект, който подкрепя създаването на 5 национални мрежи, съставени от институции за Професионално образование и обучение (ПОО) в пет европейски страни: Италия, България, Германия, Португалия и Белгия.

Този проект ще насърчава също така и повишаването на качеството и привлекателността на ПОО с конкретно фокусиране върху възможностите за мобилност.

ДЕЙНОСТИ ПО ПЕРСОНАЛ

ТРАНСНАЦИОНАЛНИ МОБИЛНОСТИ

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Транснационални мобилности за преподавателите в областта на ПОО са една от дейностите по проекта ENNE, които ще се организират през 2022 г.

Националните партньори от страните участници ще разпределят средства чрез проекта ENNE за организирането и осигуряването на 5 преподавателски мобилности от и във всяка страна-партньор в мрежата на ENNE. Кандидатите се избират чрез процедура, като всеки избран участник ще прекара 1 седмица в чужбина, където ще има възможност да се получи информация и да проучи най-добри практики при избраната домакинска институция.

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СТУДЕНТИ В СФЕРАТА НА ПОО

Всяка държава от страните-партньори по проекта ENNE ще предостави безвъзмездни средства за мобилност на 12 учащи се, които желаят да се включат в практическо обучение, в рамките на 2 седмици, за придобиване на опит в избрана област. Дванадесетте участници ще бъдат избрани чрез конкурс, който е обявен във всяка държава-партньор по проекта.

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ
Партньори по проекта