"PROGRESS SURVEY REPORT
SEPTEMBER 2022"

enne logo

ЗА ПРОЕКТА

ENNE е европейски проект, който подкрепя създаването на 5 национални мрежи, съставени от институции за Професионално образование и обучение (ПОО) в пет европейски страни: Италия, България, Германия, Португалия и Белгия.

Този проект ще насърчава също така и повишаването на качеството и привлекателността на ПОО с конкретно фокусиране върху възможностите за мобилност.

ДЕЙНОСТИ ПО ПЕРСОНАЛ
THE RESULTS OF THE online survey!

The ENNE project consortium within the timeframe 01.09.2022 – 30.09.2022 all across Europe, collected valuable feedback regarding the benefits and challenges of internationalisation and mobility in VET from representatives of European VET providers (public/private VET schools/ centers/ institutes  and other stakeholders). The survey was available in the following languages:

 

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

The Maker Schools project

The MAKER SCHOOLS project (Enhancing Student Creativity and STEM Engagement by Integrating 3D Design and Programming into Secondary School Learning) is a recent initiative to

Read More »
Партньори по проекта