Nieuw schooljaar voor Vlaamse scholen

Na een welverdiende vakantie starten de Vlaamse scholen vanaf 1 september aan het nieuwe schooljaar. Dit is wat verandert op 1 september 2021:

  • Scholen starten met de nieuwe eindtermen tweede graad.
    Vanaf 1 september 2021 gaan alle secundaire scholen in de tweede graad aan de slag met de nieuwe eindtermen en goedgekeurde leerplannen.
    De nieuwe eindtermen (https://onderwijsdoelen.be/) zijn ambitieus, maar er komt een kwaliteitsvolle en geleidelijke invoering.

  • Leren en werken omzetten naar duaal leren.
    Om leren en werken in te kantelen in duaal leren tegen schooljaar 2025-2026 (samen met het eindpunt van de modernisering van het SO) legt de omzettingskalender (https://www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/van-leren-en-werken-naar-duaal-leren) vast dat ook CDO’s en Syntra vzw hun huidige aanbod moeten omzetten naar een toekomstig duaal aanbod.

Ook gelden vanaf 1 september 2021 andere coronamaatregelen dan vorig schooljaar. Een volledige overzicht vind je hier.