Previous
Next
Previous
Next

OVER HET PROJECT

ENNE is een Europees project dat de oprichting van 5 nationale netwerken van arbeidsmarktgerichte opleidingen ondersteunt – Arbeidsmarktgericht onderwijs – aanbieders in vijf landen betrokken: Italië, Bulgarije, Duitsland, Portugal en België. Dit project zal ook de verbetering van de kwaliteit en de aantrekkelijkheid van het arbeidsmarktgericht onderwijs bevorderen, met een specifieke focus op mobiliteitskansen.

Trainings- en mobiliteitsactiviteiten

BLENDED TRAINING COURSE

De Blended Training Course, aangeboden door het ENNE Project, wordt gehouden van januari tot april 2021. De cursus is bedoeld voor personeel van arbeidsmarktgericht onderwijs dat meer wil weten en/of zich wil opgeven voor internationale samenwerkingsprojecten, om de onderwijservaring van leerlingen en personeel van arbeidsmarktgericht onderwijs te verbeteren. Met deze cursus willen we begeleiding bieden bij het succesvol indienen van voorstellen voor internationale samenwerking op het gebied van arbeidsmarktgericht onderwijs.
De cursus zal gebaseerd zijn op een intensieve voorbereidende fase en het schrijven van concrete voorstellen.
De cursus zal praktisch zijn: de deelnemers krijgen de gelegenheid om de cursus af te sluiten met een uitgewerkt voorstel dat bijna klaar is om te worden ingediend bij het financieringsagentschap.
De deelnemers zullen theoretische kennis verwerven en ze zullen praktische activiteiten uitvoeren, waarbij ze waardevolle ervaring opdoen met betrekking tot projectvoorstellen. Verdeeld in kleinere groepen voeren ze totaal verschillende taken uit met betrekking tot de planning en het schrijven van een projectvoorstel met als uiteindelijk doel een kant-en-klaar voorstel te hebben aan het einde van de cursus. Bij de cursus worden deelnemers uit alle nationale netwerklanden betrokken. Zij krijgen de kans om potentiële partnerschappen aan te gaan voor toekomstige aanvragen.

NIEUWS
partners