Technisch en Beroepsonderwijs in België

Emma Teirlynck
Interview met Emma Teirlynck, Belgisch ambassadeu voor de European Vocational Skills Week. We interviewen Emma Teirlynck, leerkracht aan de GO! Tuinbouwschool in Melle. Ze studeerde biotechnologie en doctoreerde in de diergeneeskundige wetenschappen. Ze is één van de Belgische ambassadeurs voor de European Vocational Skills Week.
Was het altijd al jouw ambitie om les te geven? Neen, eigenlijk niet. Vlak na mijn studies ben ik gestart met de lerarenopleiding, maar ik ben hiermee gestopt omdat ik dacht dat het onderwijs niets voor mij was. Later in mijn loopbaan zag ik in hoe belangrijk leerkrachten zijn in het leven van leerlingen.
 
Daarop heb ik gesolliciteerd bij de tuinbouwschool waar ik nu twee jaar les geef. Welke projecten heb je ondertussen ontwikkeld? Samen met verschillende collega’s heb ik het aquaponicsproject opgestart en we zijn dit nu nog verder aan het uitwerken. Aquaponics is de combinatie van aquacultuur, de kweek van vis, en hydroponics, het kweken van planten op water. Bij aquaponics kweek je vissen. De planten gebruiken de uitwerpselen van de vissen als voedingsstoffen en filteren zo het water waarin de vissen leven. Op die manier creëer je een circulair systeem waarbinnen je enkel voeding geeft aan de vissen. Al de rest kan hergebruikt worden. Naast het bereiken van de technische leerplandoelen, willen we met dit project aantonen dat de verschillende afdelingen en studierichtingen elkaar nodig hebben.
We hebben voor de leerlingen reeds cursussen opgesteld en werken aan een werkboek met foto’s. Het is de bedoeling om ieder jaar opnieuw een systeem op te starten. De leerlingen kunnen zo het volledige proces doorlopen om analyses te maken en conclusies te trekken.
Je bent gekozen als ambassadeur voor ons land voor de European Vocational Skills Week. Wat deed dit met jou? Ik vond het verrassend omdat ik nog niet zo lang in het onderwijs sta, maar wel een hele eer. Het is fijn om erkenning te krijgen voor je werk, ook voor de leerlingen. Dit ambassadeurschap bevestigt dat het werk dat we doen gewaardeerd wordt. Wat heb je zelf opgepikt tijdens deze week? Ik ondervond dat er veel mensen bezig zijn met Vocational Skills. Je staat als leerkracht relatief alleen in dit soort projecten. Je hebt binnen de school een team, maar verder ben je op jezelf aangewezen. Het is fijn om te zien dat er binnen Europa veel leeft en beweegt op het vlak van vocational skills. We kunnen veel van elkaar leren. Om af te sluiten: wat zou je graag zien voor jouw leerlingen over 10 jaar? Contactonderwijs blijft nodig. De Coronacrisis heeft aangetoond dat leerkrachten maar vooral leerlingen nood hebben aan contact onderwijs.
Hopelijk is er meer ruimte voor innovatie en kunnen we studierichtingen aanbieden die meer gericht zijn op de beroepspraktijk.
 
Ik hoop dat TSO, ASO en BSO naast elkaar kunnen staan. Dat we dit niet langer zien als een watervalsysteem waarin de één meer waard is dan de ander, maar dat we iedere schakel van de ketting naar waarde schatten.