UDEL 21

Het projectteam reviseerde en ontwikkelde een reeks instrumenten (bv. schema’s, protocollen, …) over het omgaan met diversiteit op basis van een gemeenschappelijk referentiekader.

Elke partner ontwikkelde activiteiten in lokale scholen rond dit thema. Het projectteam ontwierp internationale opleidingen. Op basis van alle ervaringen bieden wij een blauwdruk en een stappenplan die voor gebruik door de gebruiker in de juiste context moeten worden geplaatst/aangepast.

Website: www.udel21.eu
Scholen: Catholic Education Flanders