Европейска практика за бъдещи млади икономисти – eCON

На 01.10.2019 стартира проект “eCON – Европейска практика за бъдещи млади икономисти” обединяващ 3 гимназии сред които Професионална гимназия по икономика „Г. С. Раковски“ и Национална финансово стопанска гимназия. Проектът предвижда изпращането на една група от 24 ученици от 10-11 клас от специалности „Икономика и мениджмънт“, „Бизнес администрация“ и „Търговия“ от три професионални гимназии на двуседмична практика в Барселос, Португалия през лятото на 2020 г.