Професионална гимназия по електротехника, Варна

varna_school

Професионална гимназия по електротехника, Варна

Адрес: ул. „Върба“ 24
Пк 9009
Победа, Варна
България

Телефон: +359 0878657399

Уебсайт: www.pgevarna.com

Студенти: 615
Персонал:
45

сектори

  • Механика, мехатроника
  • Електроника

Професионална гимназия по електротехника гр.Варна е създадена през 1964г.

Тя подготвя специалисти по електрически и компютърни професии за нуждите на различните сфери на икономиката.

Изучаваните специалности са: Електрически инсталации, Електрообзавеждане на производството, Промишлена електроника, Топлотехника – топлинна, климатична, вентилационна и хладилна, Приложно програмиране, Системно програмиране, Компютърни мрежи.

В гимназията се обучават 615 ученици от 49 учители. Важна част от подготовката им е надграждането на знанията и уменията чрез провеждане на стаж.

През 2010г. се осъществи мобилност по програма „Леонардо да Винчи“ в гр.Лайпциг, Германия. Там учениците усвояваха допълнителни знания и компетентности свързани с компютърните мрежи тип VLAN и съпътстващите ги протоколи. През 2013г.

бяхме участници в проект „Ученически практики“ с 34 ученици в четири варненски фирми по професиите Програмист, Техник на компютърни системи и Електротехник. През втори етап на проекта интерес проявяват 94 ученици, като класираните са 58 в осем фирми и Технически университет – Варна. Професионална гимназия по електротехника изпълнява и проект „Нови възможности за моето бъдеще“, по който се извърши валидиране на знания, умения и компетентности по професиите Електротехник, Техник на енергийни съоражения и инсталации, Техник на електронна техника, Техник на компютърни системи и Програмист.

Взели сме участие и по програма „Еразъм+“ с осъществен проектЕвропейски опит и практики за качествено професионално обучение“ с мобилност на 20 ученици съвместно с ADC College – Лондон 2015г. и реализирана практика в реална работна среда.

Проекти и събития

  • През 2010г. се осъществи мобилност по програма „Леонардо да Винчи“
  • През 2013г. бяхме участници в проект „Ученически практики“
  • проект „Нови възможности за моето бъдеще“
  • проект „Европейски опит и практики за качествено професионално обучение“
УЧИЛИЩА
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ
sdgs_poster_936_en

Sustainable Development Goals

ENNE Project coordinated an international online conference on November the 9th named VET4FUTURE. The conference introduced to the future of vocational education thanks to Mr.

Read More »