ACTIVITEITEN VOOR STUDENTEN ARBEIDSMARKTGERICHT ONDERWIJS

Leerlingen in arbeidsmarktgericht onderwijs zullen ook worden aangemoedigd om deel te nemen aan mobiliteitservaringen. Elk land zal 10 mobiliteitsbeurzen beschikbaar stellen voor leerlingen die willen deelnemen aan een WBL-ervaring in het buitenland. De 10 begunstigden in elk land zullen worden geselecteerd door middel van een wedstrijd die in elk projectland zal worden uitgeschreven. Gebaseerd op de ervaring en op de inspiratie van rolmodellen, zullen de leerlingen van arbeidsmarktgericht onderwijs zich inschrijven voor de wedstrijd, waarbij ze hun eigen WBL-project presenteren. Ze zullen niet passief worden geselecteerd door hun school, maar ze zullen moeten werken aan de ontwikkeling van hun eigen project. Dit zal ook nuttig zijn voor de ontwikkeling van belangrijke soft skills (communicatieve vaardigheden, professionaliteit, probleemoplossing, kritisch denken, teamwerk, enz.).

Elke ervaring zal de nadruk leggen op zachte vaardigheden en zal uitmonden in een afstudeerproject dat wordt afgesloten met een presentatie of een paper over de ervaring ter ondersteuning van de verbetering van de leerresultaten. De ingediende WBL-projectkandidaturen zullen worden onderzocht en geselecteerd door een jury die is samengesteld uit 1 vertegenwoordiger per organisatie die deel uitmaakt van het Nationaal Netwerk. De winnaar van de wedstrijd ontvangt een stagebeurs voor een mobiliteitservaring van 2 weken in het buitenland. Transnationale mobiliteit gericht op het verwerven van nieuwe vaardigheden is een van de fundamentele manieren waarop individuen, met name jongeren, hun toekomstige inzetbaarheid kunnen versterken en hun persoonlijke ontwikkeling kunnen bevorderen.

Beroepsonderwijs en -opleiding stelt mensen in staat de kennis, vaardigheden en ervaring te verwerven die zij nodig hebben om op de arbeidsmarkt te slagen, of het nu gaat om een bepaalde baan of om een breder scala aan beroepen.