Internationale workshop

ENNE Project zal internationale en lokale workshops organiseren volgens de EAQOM-normen voor hosting- en intermediaire organisaties.
Alle evenementen die in deze fase worden uitgevoerd, zullen officieel worden geregistreerd in het kader van het EVSW 2020, om te zorgen voor een goede aansluiting op het evenement en de juiste verspreiding ervan in heel Europa. De evenementen zullen worden ge├»ntegreerd met een goede communicatiecampagne op lokaal, nationaal en Europees niveau. Tijdens de ME’s zullen workshops met onderwijsinstellingen worden gehouden om de feitelijke status van arbeidsmarktgericht onderwijs en de bekendheid met EU-programma’s en -instrumenten in het veld te beoordelen. Deze actie zal gericht zijn op nationale netwerken en nationale beleidsmakers.

Opleidings- en mobiliteitsactiviteiten