СМЕСЕН КУРС ЗА ОБУЧЕНИЕ

Смесен курс за обучение, организиран по проекта ENNE, ще бъде организиран в периода Януари/Април 2021 Курсът е адресиран към служителите на ПОО, които биха искали да получат повече информация отностно кандидатстване по покани на ЕС за проекти за международно сътрудничество, с цел подобряване на образователния опит на обучаемите и служителите в ПОО. Целта на курса е да даде насоки за успешно подаване на проектни предложения за международно сътрудничество в областта на ПОО и ще се основава на интензивна подготвителна дейност с действително изготвяне е на проектни предложения. Курсът ще бъде практичен: участниците ще имат възможност да го завършат с разработено предложение, почти готово за подаване към националните агенции. Участниците ще придобият теоретични и практически знания и ще натрупат ценен опит в процеса на изготвяне на проектни предложения.
Разделени на по-малки групи, те ще осъществят съвсем различни задачи, свързани с планирането и изготвянето на проектното предложение с крайната цел да създадат финализирано и готово за подаване проектно предложение в края на обучението.
В курса ще участват обучаеми, идващи от страните на вече изградените мрежи като по този начин ще им бъде предоставена възможност за създаване на контакти за бъдещи партньорства.

ДЕЙНОСТИ ПО ОБУЧЕНИЕ И МОБИЛНОСТ