СМЕСЕН КУРС ЗА ОБУЧЕНИЕ

Смесен курс за обучение, като част от проекта ENNE се проведе от юни 2021 г. до октомври 2021 г.

Курсът беше насочен към служители в сферата на ПОО, които имат интерес да научат повече и/или да кандидатстват по Покани за проектни предложения за международно сътрудничество, с цел подобряване на качеството на обучението и образованието за  учащите се и служителите в сферата на ПОО.

Целта на курса бе да предостави насоки за успешно подготвяне и подаване на предложения за международно сътрудничество в областта на Професионалното обучение и образование, като се състоеше от интензивна подготвителна фаза и същинско писане на предложения.

Курсът беше с практическа насоченост: участниците имаха възможност да завършат курса с разработено предложение, почти готово за подаване в съответния финансиращ орган.
Участниците усвоиха теоретични и прктически знания, като същевременно придобиха ценен практически опит в изготвянето на проектни предложения.
Разделени на по-малки групи, те изпълняваха структурирани задачи, свързани с планирането и писането на проектно предложение, като крайната цел беше в края на курса да имат цялостно изготвено предложение, което биха могли да подадат за финансиране.

В курса се включиха 26 участници от всички национални мрежи на страните, участващи в проекта, което даде възможност да се установят и потенциални партньорства за бъдещо кандидатстване.

Разгледайте новините!

ДЕЙНОСТИ ПО ОБУЧЕНИЕ И МОБИЛНОСТ