Transnationale mobiliteitsmogelijkheden

MOGELIJKHEDEN VOOR DIERENARTSEN

Transnationale mobiliteit van docenten in beroepsonderwijs en -opleiding is een van de activiteiten van het ENNE-project die van september 2021 tot februari 2022 zullen worden georganiseerd.
De meeste docenten hebben weinig of geen ervaring buiten het onderwijs en hebben daarom moeite om een duidelijk inzicht te krijgen in de manier waarop studenten op een dag de kennis en vaardigheden die ze in hun academische loopbaan hebben opgedaan, zullen toepassen.
Observatiestages op basis van in het buitenland vastgestelde best practices zullen tot doel hebben:

  • Docenten de kans te geven de in andere EU-landen ontwikkelde best practices te observeren en te leren;
  • Nieuwe ideeën in het arbeidsmarktgerich onderwijs te inspireren;
  • Gastorganisaties de kans te geven om met een leraar uit een ander land te communiceren en te discussiëren over de onderwijsuitdagingen en -kansen van vandaag;
  • De banden tussen leerkrachten en de potentiële partners die hen kunnen voorzien van expertise en middelen voor hun klaslokalen en scholen te creëren/versterken.

Het uitgangspunt van de observatiestages in het buitenland voor docenten in arbeidsmarktgericht onderwijs zal de MOOC zijn. Die zal worden gebruikt als een venster voor het tonen en uitwisselen van goede praktijken tussen aanbieders van arbeidsmarktgericht onderwijs. Leraren in arbeidsmarktgericht onderwijs zullen kunnen zoeken naar de best practices die zij in het buitenland willen leren en kunnen vervolgens plaatsingsbeurzen aanvragen die door het project beschikbaar gesteld zullen worden.
Deze fase begint dan met de lancering van een interne oproep tot het indienen van voorstellen en het verzamelen van kandidaturen van leerkrachten in arbeidsmarktgericht onderwijs: elke leerkracht die geïnteresseerd is om de mobiliteit in het buitenland te ervaren, zal de best practices analyseren die in het deel van de MOOC dat hierover gaat worden getoond. Hij of zij zal zijn of haar observatiestage voorbereiden om voor financiering te worden geselecteerd.
De partners hebben via het ENNE-projectbudget 5 mobiliteitsbeurzen beschikbaar gesteld voor elk nationaal netwerk en zullen 5 begunstigden selecteren. Elke geselecteerde kandidaat zal 1 week in het buitenland verblijven om te leren van de geselecteerde best practices.

mogelijkheden VOOR STUDENTEN ARBEIDSMARKTGERICHT ONDERWIJS

Work based learning in het buitenland Elk land zal 10 mobiliteitsbeurzen beschikbaar stellen voor leerlingen die willen deelnemen aan een WBL-ervaring in het buitenland. De 10 begunstigden in elk land zullen worden geselecteerd door middel van een wedstrijd die in elk projectland zal worden uitgeschreven. De winnaar van de wedstrijd zal een plaatsingsbeurs ontvangen voor een mobiliteitservaring van 2 weken in het buitenland. Arbeidsmarktgericht onderwijs stelt mensen in staat om de kennis, vaardigheden en ervaring te verwerven die ze nodig hebben om te slagen op de arbeidsmarkt, of het nu gaat om een bepaalde baan of om een breder scala aan beroepen.

Opleidings- en mobiliteitsactiviteiten